Company WeChat

  contact us

  联系我们 Home > Contact Us

  Shanxi Yanshi Industrial Group Co., Ltd.

  Factory Address: China, Shanxi, Gaoping City, Zhuangzhuang Town, Arrow Industrial Zone
  Customer Center: 0356-5221219 / 5240009
  Fax: 0356-5226474
  info@gopeakblog.com Enterprise email: info@gopeakblog.com
  Official Website: http://gopeakblog.com

  Welcome to call us for business consultation!

  Fast response call


  name

  Jurisdiction

  manager

  phone

  Beijing-Tianjin area

  Beijing, Tianjin, Hebei

  Li Hao

  15203566660

  Southwest Region

  Yunnan, Guizhou, Sichuan, Chongqing, ***

  Zhang Jinkai

  13643563460

  East China Region

  Shanghai, Jiangsu, Anhui, Hubei, Hunan

  Zhang Li

  13753610437

  Fujian and Zhejiang area

  Zhejiang, Jiangxi, Fujian

  Wang Xinting

  18835639393

  Guangdong and Guangdong regions

  Guangdong, Guangxi, Hainan

  Martial arts

  15234605502

  North China area

  Shanxi, Shandong, Henan, Inner Mongolia

  He Pengqiang

  18235519162

  Northeast region

  Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Mengdong

  Wang Xingqi

  15135660007

  Northwest Territories

  Shaanxi, Gansu, Ningxia, Qinghai, Xinjiang

  Qin Jianxin

  18803563974

  Foreign trade area

  Domestic trading companies, global agents

  Guo Yueyao

  13753630293

  Feedback hotline: 18935282920/15235624150